top of page

International Centre for Migration Policy Development (ICMPD) tarafından yürütülen Enhancer (Sürdürülebilir Sosyo-Ekonomik Entegrasyonun Sağlanması için Girişimcilik Kapasitesinin Geliştirilmesi) programı kapsamında sunulan 'Kapsayıcı Bir Girişimcilik Ekosisteminin Teşvik Edilmesi' projesi fonlanmaya hak kazandı.

İstasyonTEDÜ’nün ortak olarak yer aldığı projeye Sosyal İnovasyon ve İnisiyatif Derneği liderlik ederken, Ashoka, Impact Hub Ankara ve Koç Üniversitesi Sosyal Etki Forumu ortak, Mikado Sürdürülebilir Kalkınma Danışmanlığı ve Spark ise iştirakçi olarak yer alıyor. Proje,göçmen ve mülteci girişimcilere yönelik kapsayıcı girişimcilik desteği oluşturmak için güçlü bir ağ kurmayı ve buna ek olarak kapsayıcı girişimcilik desteği konusunu Türkiye'deki sosyal girişimlerin, sosyal girişimcilik destek organizasyonlarının, girişimcilik destek kuruluşlarının ve politika yapıcıların / karar alıcıların gündemine getirmeyi amaçlıyor. Proje sonucunda sosyal girişimcilik alanında hizmet sunan aracı yapıların daha kapsayıcı destek programları tasarlamasına yönelik bir araç kiti hazırlanması ve farkındalık artırma çalışmaları yürütülmesi hedefleniyor.
 

bottom of page