top of page
  • Yazarın fotoğrafıİstasyonTEDÜ

İstasyonTEDÜ Euclid Network’e Katıldı


TED Üniversitesi ve Sosyal İnovasyon Birimi İstasyon TEDÜ, 13 Mart 2018 tarihi itibariyle Euclid Network’e katıldı.Euclid Network, 2007 yılından bu yana, Avrupa ülkelerinde sosyal girişimcilik alanında çalışan kişi ve kurumları biraraya getiren profesyonel bir ağ kuruluşu. İş dünyası, akademik çevreler, kamu sektörü ve toplum nezdinde, sosyal girişimcilikle ilgili sivil toplum kuruluşları, girişimci liderler ve araştırmalar konusunda bilgi yaygınlaştırma ve paylaşım faaliyetleri yürüten ağ, üyelerinin bilgi transferi gerçekleştirmesi ve ortak projeler geliştirebilmesi için birçok etkinlik düzenliyor.Ağın 22 üyesi arasında Heidelberg Üniversitesi, Viyana İşletme ve Ekonomi Üniversitesi gibi prestijli eğitim ve araştırma kurumları ile beraber sosyal girişimciler ve sivil toplum kuruluşları ile çalışan önemli şemsiye kuruluşlar (Social Enterprise Netherlands, Mouves France, Acosvo Scotland) yer alıyor.

1 görüntüleme
bottom of page