top of page
  • Yazarın fotoğrafıİstasyonTEDÜ

Türkiye'de Sosyal Girişimcilik AraştırmasıDünya Bankası’nın Avrupa Birliği tarafından finanse edilen “Seçilmiş İllerde Yaşayan Geçici Koruma Altındaki Suriyeliler (GKaS) ve Ev Sahibi Topluluklar için Ekonomik Fırsatların Güçlendirilmesi” projesi kapsamında, Türkiye Sosyal Girişimcilik Ağı (TSGA) adına; ağ ortaklarından Koç Üniversitesi Sosyal Etki Forumu (KUSIF) yürütücülüğünde, Mikado Sürdürülebilir Kalkınma Danışmanlığı, Impact Hub İstanbul, Impact Hub Ankara ve İstasyonTEDÜ iş birliğinde “Türkiye’de Sosyal Girişimcilik Araştırması” yapılmaktadır.

Araştırma, ekosistemdeki fırsatları ve zorlukları anlamak, ortaya çıkan boşlukları tanımlamak, bu boşlukları ele almak için stratejiler oluşturmak, kaynakları etkin bir şekilde harekete geçirmek, aktörler arasında verimli işbirliğini kolaylaştırmak için sistemde var olan aktörlerin ekosistemdeki yerlerini belirlemek, yeni aktörlerin doğru tanımlanması, doğru politika önerilerinin sunulması, aktörlerin sosyal girişimciliğin dinamikleri hakkında farkındalıklarının artırılması konularında veri ve öneriler üretilmesini amaçlamaktadır. Türkiye’de aktif olan sosyal girişimler, kooperatifler, sosyal girişimcilik alanında çalışan kamu kurumları ve kuluçka merkezleri gibi aracı kurumları kapsayan araştırma aynı zamanda politika yapıcılar, fon sağlayıcılar, destek kuruluşları ve sosyal girişimler de dâhil olmak üzere sosyal girişimcilik ekosistemindeki çeşitli aktörlerin ihtiyaçlarına hizmet edecek bilgi kaynağını üretecektir.

Ağustos 2022

16 görüntüleme

İlgili Yazılar

Hepsini Gör

SocialEASE Projesi Fonlanmaya Hak Kazandı

Geçtiğimiz Mart ayında İstasyonTEDÜ ve TEDÜ Uluslararası Programlar Ofisi işbirliğiile hazırlanıp Erasmus+ programı kapsamında Türkiye Ulusal Ajansı’na sunulan “KA130-HED Yükseköğretim Hareketlilik Ko

bottom of page