top of page
  • Yazarın fotoğrafıİstasyonTEDÜ

Yenilikçi Çözümler için Disiplinlerarası bir Arayüz Fizibilitesi Odak Grup Toplantıları


Yenilikçi Çözümler için Disiplinlerarası bir Arayüz Fizibilitesi kapsamında paydaşların görüşlerini toplamak amacıyla 18 Haziran 2019’da TED Üniversitesi’nde odak grup toplantıları gerçekleştirildi. Arayüz ve çatı kuruluşlar, STK ve sosyal girişimciler, üniversiteler ve eğitim kuruluşları, sanayi kuruluşları ve yatırımcılar, kamu ve yerel paydaşların katıldığı toplantıda 6 farklı odak grup, moderatörler eşliğinde fizibilite çalışmasına katkı sunmak üzere fikirlerini paylaştı.

Haziran 2019

1 görüntüleme
bottom of page