top of page
  • Writer's pictureİstasyonTEDÜ

Monitoring Urban Air Quality As A Digital Social Innovation Practice


Date: January 17, 2018

Time: 16:00

Venue: Multipurpose Hall


İstasyonTEDÜ, British Council’in Yaratıcı Platformlar Değişim Programı’nın bir parçası olarak, South Coast Science’dan Bruno Beloff’u ağırlıyor.

Bruno, TED Üniversitesi Kampüsü’nde aktif olarak hava kirliliği verisi toplayacak Praxis adı verilen hava kalitesi izleme cihazıyla neler yapılabileceğini mevcut pratikleri üzerinden aktaracak. Kentin veri odaklı bilgisinin üretilmesi ve bu bilginin disiplinler ötesi bir etkileşimle çoklulaştırılmasını amaçlayan bu çalışmanın tartışmaya açılacağı İstasyon Buluşması’na davetlisiniz.

2 views

Related Posts

See All

SocialEASE Project Awarded Funding

The “KA130-HED Higher Education Mobility Consortium Accreditation” Project, which was prepared in cooperation with İstasyonTEDU and TEDU International Programs Office and presented to the Turkish Nati

Comments


bottom of page