top of page

SOSYAL FAYDA ODAKLI STAJ PROGRAMI III. DÖNGÜ

Ekosistem Partnerlerimizi Arıyoruz!

Ağınızdaki gençler için etki odaklı girişimlerde deneyim temelli öğrenme fırsatı yaratın!

Programın Amacı

 

Sosyal fayda odaklı staj programı, toplumsal meselelere ilgi ve heyecan duyan 18 - 30 yaş arası, lisans ve yüksek lisans eğitimine devam eden gençleri, sosyal değişim alanında deneyim temelli öğrenme alanları açmak amacıyla sosyal girişimler ve STKlarla eşleştirir.

Ekosistem partnerleri kimlerdir?

 

Gençlik odağında sosyal fayda odaklı çalışmalar yürüten:

 • Üniversiteler ve bağlı birimleri

 • Gençlik ağları, platformları ve inisiyatifleri

 • Topluluklar

 • Sosyal girişimler

 • Sivil toplum kuruluşları

 • Yerel yönetimler

 • Gençlik konseyleri / Gençlik merkezleri

 • Özel sektörün gençlik oluşumları (program, fellowship vb.)

Ekosistem partnerlerinden neler beklenir?

 • Staj programını, ağlarında bulunan ve deneyim temelli öğrenme imkanı arayan gençler arasında yaygınlaştırması ve katılımı teşvik etmesi

 • Gençler için çevrimiçi program bilgilendirme gününün planlanması konusunda işbirliği ve destek sağlaması

 • Gerekli durumlarda gençler ile program yürütücülerinin iletişimini sağlaması

 • Eşleştirme ve staj süreçleri boyunca gençlere eşlik etmesi

 • Program değerlendirme sürecine dahil olması

Değerlendirme Süreci

 1. Ekosistem partneri adaylarının başvuruları toplanır.

 2. Başvurular program yürütücüleri tarafından değerlendirilir.

 3. Başvuru sonuçları adaylara iletilir. 

    3.1 Başvurusu olumlu sonuçlanan ekosistem partnerleri sürece entegre edilir.

    3.2 Başvurusu olumsuz sonuçlanan adaylar bilgilendirilir.

Başvuru Süreci

Açık çağrı için son başvuru tarihi 28 Mayıs 2024'tür.

Lütfen aşağıdaki linkte yer alan başvuru formunu eksiksiz doldurun. Değerlendirmeler başvurular iletildikçe yapılacak ve adaylar son başvuru tarihini beklemeden bilgilendirilecektir.

Form gençlik odağında çalışan kurumunuzun ya da topluluğunuzun çalışmalarını anlamak ve sizi tanımak için oluşturuldu. Sorularda yer alan 'kurum' ifadesi üniversite, yerel yönetim, topluluk, inisiyatif gibi farklı yapıları kapsayan şekilde kullanılmaktadır.

İlginiz ve zamanınız için teşekkür ediyoruz.

Görüş, öneri ve sorularınız için: istasyon@tedu.edu.tr & birlik@yekpare.org

*Başvuru formu linki: https://bit.ly/ekosistempartneri

Gençler ve Sosyal Girişimler nasıl başvuru iletir? 

2024 Yaz dönemi duyuruları için takipte kalın! ​

 

Takvim

 

Geçmiş Programlar Hakkında

Program 2022 ve 2023 yılı güz ve yaz döneminde çevrimiçi başvurular alınarak iki döngüde yürütüldü. 

2022'de 19 sosyal girişim, STK ile 21 öğrenci

2023'de 24 sosyal girişim, STK ile 51 öğrenci program kapsamında eşleşti.

istasyon güz.png
istasyon yaz.png

Ekosistem partnerleri için başvuru süreci

13 Mayıs - 28 Mayıs 2024

Gençler için bilgilendirme toplantıları

Ekosistem Partnerleri ile belirlenecektir

Stajyer Adayı – Sosyal Girişim Eşleşme Bilgilendirmesi

24 Haziran 2024

Stajyer Adayı - Sosyal Girişim Görüşme Süreci

24 Haziran - 12 Temmuz 2024

Görüşme sonuçlarının iletilmesi

30 Temmuz 2024

bottom of page