top of page
DESİS_Odak_Grup-1024x664.jpeg

Yenilikçi Çözümler için Disiplinlerarası bir Arayüz Fizibilitesi
Odak Grup Toplantıları

Ankara Kalkınma Ajansı tarafından desteklenen ve TED Üniversitesi’nin farklı fakülte ve birimlerinden uzmanların yürüttüğü ‘Sosyal Sorunlara Yenilikçi Çözümler Üretilmesinde Tasarım Odaklı ve Disiplinlerarası bir Arayüz Kurulumu Fizibilitesi’ projesi ile Ankara’da sosyal inovasyonu desteklemek amacıyla farklı altyapılardan paydaş ve katılımcılar ile disiplinlerarası bir ‘arayüz’ kurulması ve ortaklaşa çözümler üretilmesi hedefleniyor. 

 

Çözümlerin üretilmesi amacıyla ilk olarak, arayüze yönelik fizibilite çalışması mevcut durum tespiti ile başlatıldı, gelecek tasarımları oluşturuldu ve farkındalık/görünürlük faaliyetleri yürütüldü. Buna ek olarak, uluslararası literatür taraması yapıldı, Ankara, İzmir ve İstanbul’da iyi uygulama ziyaretleri gerçekleştirildi, odak gruplar çalışması düzenlendi, uluslararası modelleme çalıştayı gerçekleştirildi ve canlı anketler uygulamaları yapıldı. Fizibilite kapsamında bir yıl sürdürülen çalışma sonucunda, TED Üniversitesi’nin eşgüdümünde, eğitim, bilimsel araştırma, AR-GE, inovasyon, sanat, kültür gibi farklı alan ve sektörlerden uzmanları, araştırmacıları ve gençleri yan yana getiren, katılımcı, disiplinlerarası ve tasarım odaklı düşünmeye dayalı bir arayüz kurgulandı. 

 

Çalışma hakkında daha detaylı bilgi ve fizibilite çalışmasına erişmek için tıklayınız.

bottom of page