top of page

Ekiptekiler

sinem.png
LİNKEDİN.png

Sinem Güravşar Gökçe
Genel Koordinatör

Sinem, Temmuz 2018’den beri İstasyonTEDÜ'de yürütülen birçok proje ve program kapsamında sosyal girişimcilik ve sosyal inovasyon alanlarında araştırmalar yürüttü, eğitim programları tasarladı ve uyguladı, ekosistem geliştirme faaliyetlerinde yer aldı. Daha önce çeşitli üniversitelerde akademisyen ve pratisyen olarak görev aldı. Fırat Kalkınma Ajansı'nda program tasarlama ve yatırım destek alanlarında çalıştı. Bir dönem kendi eğitim ve danışmanlık firmasını kurarak girişimciliği deneyimledi. Toplum Gönüllüleri Vakfı ve SendeGel gibi sivil toplum kuruluşlarında gönüllü olarak yer aldı. Lisans derecesini Bilkent Üniversitesi Elektrik ve Elektronik Mühendisliği’nden, yüksek lisans derecesini, ODTÜ Mühendislik Yönetimi’nden, doktorasını ise İnönü Üniversitesi’nden Yönetim ve Organizasyon alanında aldı. Örgütsel davranış, yönetim, liderlik ve inovasyon konularında akademik yayınlar yaptı. Doktora uzmanlık alanı olan proje yönetiminin yanı sıra devlet destekleri, yatırım fizibiliteleri, sektörel değerlendirmeler, pazar analizi, kamuda inovasyon ve girişimcilik alanlarında çalıştı.

aslı-fotor-20230905164731.png
LİNKEDİN.png

Aslı Aygüneş
Projeler Sorumlusu

Aslı İstasyonTEDÜ ekibine Proje Uzmanı olarak 2023’te katıldı. Lisans derecesini 2015 yılında Bilkent Üniversitesi Amerikan Kültür ve Edebiyatı Bölümü’nde, yüksek lisans derecesini ise 2017 yılında Amerika Birleşik Devletleri’nde University of South Florida’da Toplumsal Cinsiyet Çalışmaları alanında tamamladı. 2022 Aralık ayında ise “Duygulanımla Harekete Geçmek: Türkiye’de Feminist Mücadelede Toplumsal Cinsiyete Dayalı Deneyimler ve Pratikler” başlıklı tezini savunarak Sabancı Üniversitesi’nde Toplumsal Cinsiyet Çalışmaları alanında doktora derecesini aldı. Birçok uluslararası konferansa katılımının yanı sıra, Aslı Aygüneş Sabancı Üniversitesi’nde Raoul Wallenberg ve İsveç Enstitüsü tarafından fonlanan iki farklı araştırma projesinde proje asistanı olarak yer aldı. İlgi alanları arasında Türkiye’de feminist hareket ve aktivizm, duygulanım teorisi ve dönüştürücü feminist örgütlenme pratiklerinde duyguların etkisi yer almaktadır.

EM-2-CIRCLE.png
LİNKEDİN.png

Elif Muratoğlu
Etkileşim Sorumlusu

Lisans derecesini ODTÜ Şehir ve Bölge Planlama Bölümü’nden, yüksek lisans derecesini ODTÜ Kentsel Politika Planlaması ve Yerel Yönetimler Bölümü’nden alan Elif İstasyonTEDÜ ekibine 2022 yılında katıldı. Regional Environmental Center (REC Türkiye), TMMOB Şehir Plancıları Odası, RKSoft ve Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı (OKA) Planlama, Programlama ve Koordinasyon Birimi'nde görev aldı. Lise yıllarından bu yana Ankara Çocuk Hakları İl Komitesi, TMMOB ŞPO Öğrenci ve Kadın Komisyonları, Toplum Gönüllüleri Vakfı gibi kuruluşlarda gönüllü çalışmalar içinde yer aldı. OKA’da çalıştığı süre boyunca Eurodesk İrtibat Kişisi olarak gençlik bilgilendirme faaliyetleri gerçekleştirdi. Yüksek lisans tezinde kentsel planların sosyal etkisinin ölçülmesi için bir çerçeve oluşturulması üzerine çalıştı. İlgi alanları içinde kent sosyolojisi, sosyal fayda odaklı yerel politika tasarımı ve stratejik mekânsal planlama bulunuyor.

bottom of page