top of page
Building Bridges for Impact Social Impact Management in Education Sector.png


Etki için Köprüler

Etki için Köprüler - Bridges 4 Impact Projesi, Euclid Network’ün üyeleri arasında deneyim ve bilgi alışverişini kolaylaştırmak amacı ile yürüttüğü PeerEx Programı çerçevesinde fonlandı. Ağustos - Kasım 2022 arasında İstasyonTEDÜ ve Reach for Change (İsveç) ortaklığında yürütülen proje, etki yönetimi uygulamalarında sosyal girişimlerin ihtiyaçlarını ve mevcut durumunu ortaya çıkarmayı amaçlıyor. Projenin uzun vadede eğitim alanında farklı ülkelerde faaliyet gösteren sosyal girişimler ile ağ oluşturma ve akran öğrenmesi fırsatları da doğuracağı değerlendiriliyor. 

 

Proje kapsamında Türkiye, Gana, Etiyopya ve Belçika'da eğitim alanında faaliyet gösteren 12 sosyal girişimin aşağıdaki konular üzerinde tartışmalar yürüttüğü ve deneyim paylaşımında bulunduğu çevrimiçi bir çalıştay yürütüldü:

  • Etki ölçümü ve yönetimi açısından girişimcilerin ihtiyaçları nelerdir?

  • Sosyal girişimciler etkilerini ölçerken ne gibi zorluklarla karşılaşıyorlar?

  • Bu zorlukların üstesinden gelmek için hangi başa çıkma mekanizmalarını kullanıyorlar?

  • Etkilerini yönetmek için hangi yaklaşımları, araçları ve metodolojileri kullanıyorlar?

 

Proje çıktısı olarak hazırlanan ve açık kaynak olarak yayınlanan raporda, eğitim alanında çalışan sosyal girişimler için etki yönetimine yönelik yaklaşımlara, kullandıkları araçlara ve metodolojilere ve sosyal girişimciler, fon veren kuruluşlar ve destek kuruluşları için etkin sosyal etki yönetiminin sağlanabilmesine yönelik önerilere yer verildi. 

 

Rapora ulaşmak için tıklayınız.

bottom of page