top of page

Değişim için Kuluçkalar

İstasyonTEDÜ’nün ortakları arasında bulunduğu Değişim için Kuluçkalar – Incubators 4 Change (I4C) Projesi, Erasmus+ Programı kapsamında, inovasyon için işbirliği ve iyi uygulamaların değişimi başlığı altında, Fransız Ulusal Ajansı tarafından fonlandı. Projenin liderliğini Fransa’daki ESSEC Business School bünyesinde bulunan İnovasyon ve Sosyal Girişimcilik Merkezi yürüttü. Projenin diğer ortağı ise merkezi Viyana, Avusturya’da bulunan Social Impact Award.

Sosyal girişimcilik destek mekanizmalarının daha etkin hale getirilmesini, etkili kuluçka süreçlerinin tanımlanmasını, üniversite öğrencileri başta olmak üzere ekosistem aktörlerine sosyal girişimcilik kavramının ve pratiklerinin daha geniş bir perspektiften aktarılmasına katkı sunulmasını amaçlayan proje 2022 yılının Eylül ayında tamamlandı.

Proje kapsamında üretilen, açık kaynak olarak tüm ekosistem aktörlerinin kullanımına sunulan çıktılar şunlar:

Bu doküman, 150'den fazla kuluçka kuruluşundan alınan yanıtlarla yapılan nitel ve nicel görüşmelere dayanıyor ve bu bölgelerdeki sosyal kuluçka ekosisteme detaylı bir bakış sunuyor.

Bu müfredat, sosyal girişimcilik alanında üniversiteler tarafından yürütülen iyi uygulamalara ve saha çalışmasına dayalı olarak bu konuda ders vermek isteyen herkes için hazırlandı. Müfredat, öğrencilere sosyal girişimciliğin temellerini anlatmak amacıyla hazırlanan 6 farklı modülden oluşuyor.

Bu videolar, sosyal girişimcilerin farklı ve özelleşmiş profilleri göz önünde bulundurularak nasıl destekleneceği konusunda uzmanlarla yapılan röportajları içeriyor.

Bu kılavuz, deneyimli kuluçka merkezleriyle yapılan görüşmelere dayanıyor ve kuluçka/hızlandırma programları kapsamında desteklenecek girişimcilerin seçilmesine yardımcı olmayı amaçlıyor.

Bu rehber, sosyal girişimcilerle yapılan görüşmelere ve sosyal girişimcilere yönelik finansal olmayan destek uygulamalarına ilişkin uluslararası bir literatür incelemesine dayanıyor.

bottom of page