top of page

Sivil Toplum Alanında Sosyal İnovasyon Kapasitesi Geliştirme Projesi
 

İngiltere İşbirliği Program Fonu kapsamında Kasım 2016 - Şubat 2017 tarihleri arasında yürütülen proje, Ankara’daki sosyal fayda odaklı, kar amacı gütmeyen sosyal inovasyon aktörleri/ kurumları için gelişmiş kapasite ve bilgiye ulaşmayı ve proje/planlarının farkına varmaları için desteklemeyi amaçladı. Aynı zamanda Birleşik Krallık’ta alandaki uzman kuruluşlarla İstasyonTEDÜ Sosyal İnovasyon Merkezi arasında uzun süreli işbirliği geliştirdi. 

Bu proje kapsamında,

  • Özelleştirilmiş eğitim programı tasarlandı,

  • Ankara’daki eğitim programının içeriğinin, tasarımının ve uygulamasının geliştirilmesine katkı sağlaması adına Birleşik Krallık’taki uzman sosyal inovasyon kuruluşlarına saha ziyaretleri düzenlendi,

  • Ortaklık kurmak için düzenlenen saha ziyaretleri esnasında Young Foundation, Nesta, UnLtd UK, Social Value UK gibi Birleşik Krallık’taki öncü kuruluşlarla toplantılar düzenlendi,

  • Eğitim programı sivil toplum ve sosyal girişimcilerden oluşan 10-12 kişilik bir ön grupla test edildi,

  • Eğitim programının gözlemlenmesi ve değerlendirilmesi için göstergeler geliştirildi.

bottom of page