top of page

Social X-Change Projesi
 

Fransız Ulusal Ajansı tarafından Erasmus+ Programı çerçevesinde fonlanan Social X-Change Projesi, güçlü bir sosyal inovasyon ve girişimcilik merkezleri ağı oluşturarak yüksek öğrenim kurumlarında bu alanlara yönelik eğitiminin uluslararasılaşmasını teşvik etmeyi amaçlıyor. 2025 sonuna kadar, ESSEC Business School liderliğinde, TED University, Esade, Munich Business School ve Impact Hub Global tüm ekosistem aktörleriyle birlikte araştırmalar yürüterek aşağıdaki konularda işbirliklerini geliştirmeye çalışacak:

 

  • Sosyal Etki Ölçümü

  • Etki Yatırımı

  • Etki Odaklı İşletmeler için Düzenleyici Çerçeveler

 

TED Üniversitesi projede, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, TEDÜ Araştırma, Teknoloji ve İnovasyon Direktörlüğü ve İstasyonTEDÜ olarak yer alacak ve etki yatırımı konusuna odaklanacak.

bottom of page