top of page

Türkiye Sosyal Girişimcilik Ağı Araştırma Projesi
 

AB Sivil Toplum Sektörü Ortaklıklar ve Ağlar Hibe Programı kapsamında, sivil toplum sektörünün sosyal girişimcilik potansiyelini ölçmeyi amaçlayan Türkiye Sosyal Girişimcilik Ağı projesi, Vehbi Koç Vakfı ve Koç Üniversitesi Sosyal Etki Forumu koordinatörlüğünde yürütüldü. Ortakları arasında İstasyonTEDÜ Sosyal İnovasyon Merkezi’nin yanı sıra Ashoka Türkiye, Sosyal İnovasyon İnisiyatifi Derneği, Sürdürülebilir Kalkınma için Yenilikçi Çözümler Derneği, Mozaik Foundation (Bosna Hersek) ve Social Enterprise UK (İngiltere)’nin de bulunduğu proje 2018 Eylül - 2020 Eylül tarihleri arasında gerçekleşti.

Sosyal girişim potansiyelini ve bu alandaki ihtiyaçları anlamak üzere; 2018 Aralık ayında Van, Gaziantep ve Samsun’da, 2019 Ocak ayında Kayseri ve Bursa’da, Şubat ayında ise Muğla’da sivil toplum kuruluşları, kamu kurumları, girişim ve sosyal girişim ekosisteminden aktörlerle yüz yüze görüşmeler ve danışma atölyeleri düzenlendi. Saha çalışmaları doğrultusunda sosyal girişimcilik alanı hakkında kapsamlı bir ihtiyaç analizi yapıldı. Projede ayrıca;

  • Türkiye’de sosyal girişimcilik ekosisteminin mevcut durumunu tespit etmek üzere baz araştırması yürütüldü. Bulgular Türkçe ve İngilizce olarak yayınlandı. İlgili raporlara ulaşmak için tıklayınız.  

  • Türkiye’de sosyal girişimciliğin hukuki statüsüne yönelik ihtiyaçlar belirlenerek sosyal girişimciliğin gelişmesi için gereken yasal düzenlemelere dair öneriler geliştirildi. İlgili rapora ulaşmak için tıklayınız.

  • Sosyal girişimcilik alanında çalışan ve bu alanda kendini geliştirmek isteyen 30 kişiye 5 günlük bir eğitmen eğitimi verildi. Katılımcıların kendi illerinde bu eğitimleri tekrarlaması sağlandı. 

  • “Sosyal Girişimcilik Okulu” adı altında çevrimiçi eğitim videoları hazırlandı ve açık kaynak olarak yayınlandı. Eğitim videolarına ulaşmak için tıklayınız

  • Türkiye’nin dört bir yanından gelen paydaşların diyalog kurup işbirliği fikirleri oluşturabileceği, alandaki en yeni gelişmelerden haberdar olabileceği, referans niteliğindeki bilgi kaynaklarına ulaşabileceği online bir platform oluşturuldu. Platforma ulaşmak için tıklayınız.

  • Sosyal girişimcilerin yasal statülerini iyileştirmek amacıyla yasa koyucular, devlet kurumları, kalkınma ajansları ve ekosistem aktörleriyle bilgilendirici atölyeler ve yuvarlak masa toplantıları düzenlendi.

  • Sosyal girişimleri birbirleriyle, yatırımcılarla ve vatandaşlarla buluşturacak etkinliklerde başarılı sosyal girişimciler hikâyelerini aktarabileceği “Açık Sahne” etkinlikleri düzenlendi. Ayrıca sosyal fayda için veri biliminin kullanılmasından uluslararasılaşmaya, ekosistem güncellemelerinden bu alandaki eğitim çalışmalarına varan farklı konularda “Perşembe Buluşmaları” etkinlikleri kapsamında webinarlar düzenlendi.

  • Toplumda sosyal girişimciliğe dair genel bir farkındalık yaratmak ve sosyal girişimlere görünürlük sağlamak amacıyla “Açık Tezgah - Yılbaşı Pazarı” etkinlikleri düzenlendi. 

  • Proje, 9-10 Eylül 2020 tarihlerinde gerçekleştirilen “TSGA Konferansı: Köprüler Kurmak” etkinliği ile tamamlandı. Ulusal ve uluslararası katılımcıların yer aldığı etkinliğin panellerine izlemek için tıklayınız.

 

Proje Eylül 2020 tamamlanmış olup Türkiye Sosyal Girişimcilik Ağı çalışmaları proje ortaklarının gönüllü destekleri ile devam etmektedir. 

bottom of page