top of page
worldbank.jpg

Türkiye'de Sosyal Girişimcilik Araştırması

Dünya Bankası’nın Avrupa Birliği tarafından finanse edilen “Seçilmiş İllerde Yaşayan Geçici Koruma Altındaki Suriyeliler (GKaS) ve Ev Sahibi Topluluklar için Ekonomik Fırsatların Güçlendirilmesi” projesi kapsamında, Türkiye Sosyal Girişimcilik Ağı (TSGA) adına; ağ ortaklarından Koç Üniversitesi Sosyal Etki Forumu (KUSIF) yürütücülüğünde, Mikado Sürdürülebilir Kalkınma Danışmanlığı, Impact Hub İstanbul, Impact Hub Ankara ve İstasyonTEDÜ işbirliğinde “Türkiye’de Sosyal Girişimcilik Araştırması” Ocak 2022’de başladı.

 

Bu araştırma, ekosistemdeki fırsatları ve zorlukları anlayarak, ortaya çıkan boşlukların tanımlanmasını, bu boşlukları ele almak için stratejiler oluşturulmasını, kaynakların etkin bir şekilde harekete geçirilmesini, aktörler arasında verimli işbirliğini kolaylaştırmak için sistemde var olan aktörlerin ekosistemdeki yerlerinin belirlenmesini, yeni aktörlerin doğru tanımlanmasını, doğru politika önerilerinin sunulmasını, aktörlerin sosyal girişimciliğin dinamikleri hakkında farkındalıklarının artırılması konularında veri ve öneriler üretilmesini amaçlıyor.

 

Proje kapsamında Türkiye’de aktif olan sosyal girişimler, kooperatifler, sosyal girişimcilik alanında çalışan kamu kurumları ve kuluçka merkezleri gibi aracı kurumları kapsayan araştırma aynı zamanda politika yapıcılar, fon sağlayıcılar, destek kuruluşları ve sosyal girişimler de dâhil olmak üzere sosyal girişimcilik ekosistemindeki çeşitli aktörlerin ihtiyaçlarına hizmet edecek bilgi kaynağını üretecek.

 

Araştırma bulgularına dayalı politika önerilerinin yer aldığı rapor ve sosyal girişimcilik aktörlerinin yer aldığı ekosistem haritası çok yakında açık kaynak olarak yayınlanacak.

bottom of page